Курстар

Базар экономикасына өтүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын гуманитардык ресурстарынын өсүү потенциалына жардам көрсөтүү максатында Япон борбору кыргызстандыктар үчүн япон билимин жана тажрыйбасын өткөрүп берүү максатында төмөнкү иш-чараларды өткөрүүдө:

-бизнес курстар;

-япон тили курстары;

-компьютердик сабаттуулук курстары.